TUYỂN DỤNG KHỐI CỬA HÀNG

Vị trí tuyển dụng Lương Hạn nộp Ứng tuyển
Fulltime 15 người
8,000,000vnđ - 15,000,000vnđ 20/06/2024 Ứng tuyển ngay
Fulltime 1 người
14,000,000vnđ - 20,000,000vnđ 20/06/2024 Ứng tuyển ngay
Fulltime 1 người
14,000,000vnđ - 20,000,000vnđ 20/06/2024 Ứng tuyển ngay
Fulltime 1 người
13,000,000vnđ - 20,000,000vnđ 20/06/2024 Ứng tuyển ngay
Fulltime 1 người
13,000,000vnđ - 20,000,000vnđ 20/06/2024 Ứng tuyển ngay
Fulltime 1 người
14,000,000vnđ - 20,000,000vnđ 20/06/2024 Ứng tuyển ngay