GIÁ TRỊ CỐT LÕI

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Giá trị cốt lõi (Core Values) là tập hợp những niềm tin, giá trị và lý tưởng hình thành nên một nội quy chung, thống nhất để tổ chức phát triển, mang tính thiết yếu và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. 

- Giá trị cốt lõi giúp định hướng, định hình được hình ảnh, văn hóa, đạo đức công ty, doanh nghiệp. 

- Giá trị cốt lõi giúp củng cố quyết định cho mỗi công ty, doanh nghiệp. 

- Giá trị cốt lõi giúp khách hàng, đối tác nhận diện công ty, doanh nghiệp một cách rõ ràng và chi tiết hơn.

Như vậy có thể thấy rằng giá trị cốt lõi là nền tảng, là chìa khóa quan trọng nhất để tạo nên sự thành công và phát triển của công ty, doanh nghiệp

Hiện tại, Thương hiệu thời trang nam 5S Fashion hoạt động hướng tới 5 giá trị cốt lõi sau:
 

 

Cùng 3 văn hóa đặc trưng: