KHỐI CỬA HÀNG

QUẢN LÝ CỬA HÀNG (VINHOME OCEAN PARK)

1. Mô tả công việc- Quản lý, vận hành hoạt động bán hàng đảm bảo doanh thu bán hàng.- Quản lý, vận hành dịch vụ...

QUẢN LÝ CỬA HÀNG (MỘC CHÂU - SƠN LA)

1. Mô tả công việc- Quản lý, vận hành hoạt động bán hàng đảm bảo doanh thu bán hàng.- Quản lý, vận hành dịch vụ...

QUẢN LÝ CỬA HÀNG (ĐÔNG ANH - HÀ NỘI)

1. Mô tả công việc- Quản lý, vận hành hoạt động bán hàng đảm bảo doanh thu bán hàng.- Quản lý, vận hành dịch vụ...