TIN TUYỂN DỤNG MỚI

Vị trí tuyển dụng Lương Hạn nộp Ứng tuyển
Fulltime 1 người
9,000,000vnđ - 13,000,000vnđ 15/03/2024 Ứng tuyển ngay
Fulltime 1 người
15,000,000vnđ - 25,000,000vnđ 15/03/2024 Ứng tuyển ngay
Fulltime 2 người
13,000,000vnđ - 15,000,000vnđ 15/03/2024 Ứng tuyển ngay
Fulltime 1 người
6,000,000vnđ - 8,000,000vnđ 15/03/2024 Ứng tuyển ngay
Fulltime 15 người
8,000,000vnđ - 15,000,000vnđ 15/03/2024 Ứng tuyển ngay
Fulltime 1 người
15,000,000vnđ - 20,000,000vnđ 15/03/2024 Ứng tuyển ngay
Fulltime 1 người
12,000,000vnđ - 20,000,000vnđ 15/03/2024 Ứng tuyển ngay
Fulltime 1 người
13,000,000vnđ - 20,000,000vnđ 15/03/2024 Ứng tuyển ngay
Fulltime 1 người
12,000,000vnđ - 20,000,000vnđ 15/03/2024 Ứng tuyển ngay
Fulltime 1 người
13,000,000vnđ - 20,000,000vnđ 15/03/2024 Ứng tuyển ngay